Sivut

torstai 16. tammikuuta 2014

Tutkijan taidot taipuvat kirjoittajan työvälineeksi

Kevään proseminaari peruuntui. Se laittoi opettajan miettimään, miksi kirjoilla olevista noin 50 aineopiskelijasta vain kolme haluaa tehdä tutkielman.

Tutkiva ote on vahvasti läsnä kirjoittamisen opinnoissa. Jo perusopinnoissa omia työskentelytapoja arvioidaan ja peilataan paitsi kanssaopiskelijoiden tapoihin myös tutkimustiedon tarjoamiin malleihin. Oman ja muiden tekstien lukijana tähdätään analyyttiseen otteeseen, joka mahdollistaa itsearvioinnin ja tehokkaamman toisten kirjoituksista oppimisen.

Viimeistään aineopintojen johdantojaksolla on aika tietoisesti miettiä omaa suhdettaan tutkimukseen: haluaako olla tutkiva kirjoittaja vai tutkia maailmaa kirjoittamalla?

Opetussuunnitelma ei tarjoa vastausta siihen, mikä lähestymistapa olisi oikea, vaan ainoastaan asettaa kysymyksen jokaisen kohdallaan mietittäväksi. Samalta johdantokurssilta päädytään valmistelemaan elokuvakäsikirjoitusta ja kirjoittamaan kandidaatintutkielmaa. Moni tutkijan taito, kuten tiedonkeruu haastattelemalla, taipuu helposti (kaunokirjallisenkin) kirjoittajan työvälineeksi. Kuten kirjailija myös tutkija pyrkii näkemään haastatteluaineistossa jotakin pintaa syvemmällä olevaa, toistuvaa - teemoja, jotka koskettavat monia.

Kirjoittamisen alueen tyypilliset tutkimusaiheet sivuavat omaa kirjoittamista. Jotakin aihetta selvitetään, koska se auttaa meneillään olevassa kirjoitushankkeessa. Hyvä esimerkki on Maiju Lahtisen gradu ajankuvan rakentamisesta. Lahtisen graduaihetta edelsi pitkään työn alla ollut romaani, jonka kanssa hänellä oli ongelmia: ”Vuosien ahertamisen jälkeen -- lukijat eivät löytäneet sitä 50-luvun Englantia, joka tekstistä olisi pitänyt löytyä. -- Kun gradunteon aika lähestyi, pääni oli täynnä kirjoittamista koskevia kysymyksiä: Mitä historiallinen ajankuva oikeasti on?” (Lahtinen 2009, 91.)

Itse aikoinani suuntauduin kirjoittamisen aineopinnoissa opetuksen puolelle. Jälkeenpäin ajateltuna ei ole lainkaan sattumaa, että proseminaarini ja graduni käsittelivät kirjoittamista taitona. Vakuutin näillä töillä ainakin itselleni, että kirjoittamista voi opettaa. Gradunteko liittyi siis kiinteästi myös ammatillisen minän muodostamiseen.

Väitöskirjavaiheessa uskoin jo oppiaineeni olemassaolon oikeutukseen ja keskityin pohtimaan, miten kirjoittamista opetetaan. Tällä kertaa haasteeksi nousi kieli. Onhan kirjoittamisen alan tutkimuksen oltava vähintäänkin hyvin kirjoitettu. Mieluummin vielä luovasti, elävästi tai jopa kokeilevasti – eikö vain? Pohdin, kuinka asiallisena tunnettu tieteellisen kirjoittamisen genre taivutetaan sopimaan juuri (luovan) kirjoittamisen oppiaineeseen. Voivatko tieteellinen objektiivisuus ja taiteellinen subjektiivisuus sopia samaan työhön?

Merkittävä osa ratkaisua omalla kohdallani oli ymmärrys siitä, että subjektiivisten kokemusten jakaminen ei väistämättä johda objektiivisuuden katoamiseen. Omaan kokemukseen piti vain oppia suhtautumaan yhtenä aineistona, jota tarkastellaan tieteelliseen tapaan eri näkökulmista. Tarkastelun rajat ja rajoitukset tunnustaen. Tieteelliseenkin luovuuteen kuuluu kielileikki, myös tutkijan työssä sattuu luovia ”kieleenjuolahduksia”, joista Kristian Blomberg (2009) kirjoittaa lähinnä runouden yhteydessä. Omia luovia leikkejään pitää vain välillä tarkastella kauempaa ja selventää tarvittaessa prosessia lukijalle.

Monille esikuvaksi sopii Marita Kärkkäisen (2007) romaanimuotoinen gradu Kirjoittamisen ilosta. Siinä kiteytyy myös syy siihen, miksi tutkielmasta unelmoivan, ”tutkielmoitsijan”, kannattaa nähdä vaivaa pukeakseen tutkimuksensa tieteellisen genren rajoja koettelevaan muotoon: ei vain tutkiminen vaan myös tutkimuksen kirjoittaminen on luovana prosessina omiaan herättämään kirjoittajassaan iloa, myönteisiä tunteita.

Olen huomannut, että käytännössä paras tapa harjoitella kirjoittamisen tutkimuksen tyyliä on uudentyyppisen oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Päiväkirja voi olla sarjakuvamuotoinen, dialogi tai lähentyä vaikkapa proosan alalajia, pätkistä. Parhaimmillaan kirjoittajat saavat luovasta lajivalinnasta huolimatta välitettyä oppimispäiväkirjassa olennaiset asiat: fiktionkin avulla voi tarkastella kirjoittajaidentiteettinsä kehittymistä, opittua tietoa ja omaa opiskelutapaa. Sujuvimmat genresurffaajat ujuttavat mukaan lähdeviittaukset jakson kirjallisuuteen.

---

Proseminaari ei käynnistynyt tänä keväänä, mutta sitkeästi laitamme sen taas uudelleen tarjolle. Ennakkotehtävässä kysellään, millainen polku kunkin on johtanut seminaariin, millaisia asioita ja kokemuksia osallistujat tuovat mukanaan. Tulevan tutkielman muodon kannalta olennaista on myös se, millaisia lajeja kirjoittajan mukana kulkeutuu seminaariin sävyttämään kirjoittamisen tutkimuksen genreä. 


Nora Ekström


Lähteet:
 • Blomberg, K. 2009. ”Kieleenjuolahdus – Kirjoitus kirjoittajan työkaluna”. Teoksessa J. Joensuu ym. (toim.) Luova laji. Jyväskylä: Atena, 167–187.
 • Lahtinen, M. 2009. ”Historiallisen romaanin ajankuvan rakentaminen”. Teoksessa J. Joensuu ym. (toim.) Luova laji. Jyväskylä: Atena, 90–105.
5 kommenttia:

 1. Taidealoilla ja -korkeakouluissa on aika tavallista lopputyö tai opinnäyte, jossa on erikseen taiteellinen osuus ja teoreettisempi tai analyyttisempi osuus. Olisiko tällainen suunta mielekäs kirjoittajakoulutuksessa? Vai pidetäänkö "tutkielmasta" kiinni akateemisuuden ja yliopiston nimissä?

  VastaaPoista
 2. Kirjoittamisen opinnoissa on tehty myös kuvaamasi kaltaisia graduja. Esimerkkinä toimikoon vaikka Laura Laakson persoonallinen gradu "Äidin ääni - kuka puhuu?: kertomuksia, partuksia". (http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211203035)

  Harva kuitenkaan julkaisee taiteellista osiotaan (ainakaan verkossa vapaasti luettavaksi), näin Laurankin työn kohdalla.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Näin juuri. Taiteellinen osio on olevinaan taideteos - kirjoittamisen alalla romaani, runo- tai novellikokoelma - joka kenties toisinaan, toisaalla tai onnellisten tähtien alla, tulee yltämään oikeaan kustannussopimukseen. LL

   Poista
 3. Moi, minäkin tein tieteellisen/taiteellisen (meidän graduporukassa taisi kaikki tehdä?). Tieteellinen löytyy https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/19837 kyllä, mutta "tissimonologini" on julkaisematta yhä:) Muutamia yrityksiä on vuosien varrella ollut, mm. kuunnelmaksi ja teatteriin, mutta vaatisi osittaista uudelleenkirjoittamista.

  Taiteellisen osion tekeminen ei ole pois tieteellisestä - kuten joskus virheellisesti luullaan. Samaa mittaa ja tasoa tieteelliseltä vaaditaan kuin ns. normigradultakin. Mutta suosittelen, kaksiosaisuus sopii IMHO kirjoittamisen opiskelijalle erityisesti.

  VastaaPoista
 4. Hei,
  tein tänä syksynä tieteellisen/taiteellisen gradun. Tutkin omaelämäkerran kirjoittamisen prosessia. Kirjoitin uuden omaelämäkertani tutkimusaineistoksi. Laitoin sen julkisesti nähtäville, koska se liittyy saumattomasti tieteelliseen osaan.
  "Ilmansuunnat elämästä" löytyy osoitteesta
  https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/42108

  Marja

  VastaaPoista